Qui som

L’Observatori Dona, Empresa i Economia és un fòrum de reflexió, estudi i propostes amb l’objectiu de posar en valor a la dona professional, emprenedora i empresària en el món econòmic actual

L’Observatori Dona, Empresa i Economia també permet que aquesta sigui agent de canvi en l’emergència de nous valors en la competitivitat empresarial.

L’Observatori parteix de la valoració i la importància que la Cambra té per la dona com a ésser fonamental en el món empresarial, professional i en l’economia en general. Aglutina totes les actuacions que realitzem en matèria d’informació, assessorament i promoció econòmica per a les emprenedores, empresàries, directives i professionals.

Context i evolució

La missió de l’Observatori Dona, Empresa i Economia és contribuir al gran debat que avui té plantejat la societat sobre la necessitat d’aprofitar el talent femení perquè és imprescindible pel creixement econòmic i el progrés social d’un  país.

El canvi social més espectacular i pacífic que la nostra societat ha viscut en els darrers segles ha estat la plena participació de la dona en la vida econòmica, social, política i cultural com a un ésser  individual dotat de personalitat i per fi, de tots els drets humans. Aquest avenç, important no només per la dona sinó per tota la societat, ja no té marxa enrere.

La contribució de la dona a l’economia d’un país, tant des del punt de vista de l’economia productiva com de la social, ningú la posa en dubte. Tanmateix hem de fer possible la seva participació en la economia productiva sense renúncies i per tant, hem de crear el marc on sigui possible per tots i totes un equilibri entre la vida privada, social  i professional.

L’abandó o la no incorporació al mercat laboral de dones qualificades i ben preparades és una pèrdua que el país no pot permetre’s. Per tant, des de l’Observatori, d’acord amb els seus objectius inicials, s’investiga quines són les causes per a que això succeeixi, per donar-les a conèixer i buscar solucions idònies.

En els darrers 60 anys i sobretot a partir de la segona guerra mundial, la dona decideix participar en el món laboral, conquerir la independència econòmica i assolir la realització  professional.

Les dones, avui dia, estan més formades que mai, i estan preparades per assolir llocs de responsabilitat i crear projectes empresarials competitius i  amb futur.

La  Cambra de Comerç de Barcelona veu la necessitat de promoure al màxim l’aprofitament del talent femení i la seva incorporació als càrrecs de decisió empresarial, corregint els desequilibris actuals de gènere. Es necessari el seu lideratge en tots els òrgans de govern i de l’administració de les empreses i de les organitzacions, per a la seva millora.

La incorporació de les dones a l’activitat empresarial com emprenedores, professionals i també com a altes directives, és necessària i imprescindible en tots els sectors econòmics per augmentar la riquesa del nostre país.

El desaprofitament de la formació i preparació de la generació de dones joves significaria un greu cost per la nostra economia. A més serà difícil mantenir l’estat del benestar sense la participació econòmica de les dones.

La Cambra creu en la posada en valor de la dona com un actiu imprescindible per l’economia i el progrés del pais. Així mateix constata l’aportació que fa de nous valors per la competitivitat empresarial. Volem donar la paraula a les dones que estan aportant maneres noves de fer, de dirigir i de gestionar les organitzacions. Necessitem la veu de les dones que ho estan fent d’una manera diferent i comencen a establir uns certs  models femenins de gestió, de manera que s’estan innovant i erigint-se  en veritables agents de canvi.

Avui, les dones tenen menys fracàs escolar, millors expedients acadèmics i són la majoria a la Universitat i en l’obtenció de titulacions superiors. Treballen en tots els oficis i ocupacions i han participat en la gran transformació que s’ha experimentat en tota la Unió Europea. Elles són protagonistes del gran progrés econòmic i social que ens ha portat a l’Estat de Benestar que vivim i gaudim, perquè elles són un actiu econòmic -no prou valorat en el PIB-  i, a més, són els agents fonamentals de la cohesió social.

Consell de Conselleres


El Consell de Conselleres
 és un equip de treball de dones amb talent i de rellevància en les seves empreses i que contribueixen de manera altruista a la missió de l’ Observatori. Persones que reconeixen la tasca realitzada per l’ Observatori i han assumit la seva visió, missió i objectius marcats des de l’ inici i es comprometen a recolzar la tasca feta fins ara i a impulsar-la en tots els àmbits.

Els seus objectius són donar suggeriments i fer aportacions tot reforçant el paper de l’Observatori; participar i enriquir els estudis de l’ Observatori; informar per crear xarxes i sinergies; avançar en la missió de l’Observatori.

La presidenta del Consell de Conselleres de lObservatori Dona, Empresa i Economia és Marta Angerri Feu.

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest