Manifest: Dona, empresa i economia


És imprescindible posar en valor el talent femení, ja sigui com a treballadora, emprenedora o directiva, per sortir de la crisi i per seguir mantenint l’estat del benestar

Els estudis fets per la Cambra en aquest àmbit es basen en què la diversitat de gènere és un factor de competitivitat empresarial. Però la dificultat de conciliar comporta que una tercera part de les dones professionals i directives han de renunciar a la feina per raons de maternitat i cura de la família. L’any 2008 es va estimar l’impacte econòmic d’aquesta pèrdua de talent femení en el 0,5 % del PIB català. És necessari doncs incrementar aquest talent i posar en valor a la dona empresària i directiva per tal de capitalitzar total i efectivament la meitat del capital humà de la nostra economia.

 

Per altra banda, el 60 % dels universitaris/es són dones però aquesta proporció baixa fins al 25-30 % en els estudis de postgrau i màsters de gestió, fet que dificulta l’accés de les dones a càrrecs de direcció i, per tant, a tenir un paper rellevant en la pressa de decisions al món empresarial.

 

L’ Observatori Dona, Empresa i Economia ha investigat aquesta Pèrdua de Talent femení, manifest en abandó del mercat laboral, com també per la subocupació a que es veuen obligades moltes dones, per no poder conciliar i no poder fer una carrera professional, degut a una cultura empresarial masculina i obsoleta del presencialisme i plena de prejudicis i estereotips.

 

Així mateix, en el darrer estudi elaborat  (febrer 2012) s’ ha comprovat que, més enllà de la conciliació, la reducció de la jornada laboral o l’ existència de les cargues familiars, la carrera professional de les dones topa amb un “sostre de vidre” que és un conjunt d’ obstacles poc visibles i subtils , que descoratja o frena el seu desenvolupament professional. Aquest sostre de vidre, que també és un topall econòmic, fa que les dones tinguin menys possibilitats d’ arribar a posiciones directives o de gerència que els homes. A més, hi ha un topall econòmic per elles que arriba fins a un 30% menys.

 

Per tal de que la societat progressi econòmicament i socialment i poder mantenir l’ Estat del Benestar, cal que la participació activa de les dones en l’ economia d’ un  país  s’ aproximi al 70 % i que la natalitat no decreixi. Per això els nostres estudis demostren que entre tots (sector privat i públic) hem de canviar la cultura i les organitzacions

Les línies d’actuació prioritàries a impulsar des de l’Observatori són:

  1. Incorporar models femenins a seguir, amb visibilitat pública, per facilitar la incorporació de les dones en els àmbits de decisió econòmic i empresarial.
  2. Afavorir un canvi de cultura social i empresarial per facilitar la corresponsabilitat d’homes i dones tant en l’àmbit personal com el professional.
  3. Convergir cap a les pautes socials dels països europeus més desenvolupats, en horaris laborals i en oferta de serveis de cura als infants i a la gent gran, ja que això portarà la correcció de molts dels desequilibris de gènere presents a la nostra societat
  4.  Impulsar el talent femení en totes les organitzacions per tal d’ activar els canvis necessaris que avui necessitem les organitzacions i la pròpia societat.
Inscriu-t'hi

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest