Polítiques

Publicació al BOE del Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.

Recentment s’ha publicat en el BOE el Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.

 

L’objecte d’aquest Reial Decret Llei és aplicar mesures contra la situació de desigualtat, visible en la bretxa salarial que no ha estat reduïda en els últims anys, la qual exigeix una actuació urgent i necessària per part de l’estat, ja que la meitat de la població està patint una forta discriminació i està veient afectats els seus drets fonamentals.

Entre les mesures que s’aplicaran destaquem: l’obligatorietat de plans d’igualtat en empreses de més de cinquanta treballadors; s’imposa l’obligació de registre dels plans d’igualtat; es redueix el llindar que delimita l’obligació empresarial de confeccionar un pla d’igualtat, de 250 a 50 o més treballadors, es fixen uns terminis per a l’aprovació del pla d’igualtat, d’1 a 3 anys, en funció del nombre de treballadors de l’Empresa; s’imposa la necessitat de portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball d’igual valor. A més, els treballadors tindran dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors de l’empresa, a l’esmentat registre salarial; s’imposa a les empreses que comptin almenys amb cinquanta treballadors l’obligació de justificar les diferències salarials entre els treballadors quan la mitjana de les retribucions d’un sexe superi en un 25% als de l’altre. Per això, els empresaris hauran de justificar que aquesta diferència salarial no té relació amb el sexe dels treballadors; ampliació de la baixa per paternitat, de cinc a vuit setmanes, tot i que entrarà en vigor l’1 d’abril. A més de l’ampliació del termini, el nou marc legal estableix que les dues primeres setmanes del permís de paternitat s’hauran d’agafar obligatòriament al mateix temps que la mare després del naixement o adopció, mentre que les altres sis es podran repartir durant els primers 12 mesos després del naixement. La normativa estableix l’equiparació progressiva (fins al 2021) dels permisos de paternitat i maternitat, des de vuit setmanes a partir de l’entrada en vigor a 12 setmanes el 2020 i a 16 setmanes el 2021. Trobareu totes les mesures d’aplicació en el text de la llei.

 

Més informació:

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest