Polítiques

Resolució de l’Assamblea Parlamentaria del Consell d’Europa sobre la igualtat de sexes, la conciliació de la vida personal i professional i la corresponsabilitat

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va demanar avui respecte als drets del pare perquè, en cas de separació o divorci, tingui la possibilitat de compartir la custòdia dels fills, partint de la base d’un acord “lliure i mutu” entre els progenitors. El text anima als 47 Estats membres d’aquesta organització paneuropea a introduir permisos de paternitat igualitaris, mecanismes de suport financer a les famílies per a la cura i l’educació dels fills, i campanyes de sensibilització social. A més, insta a les empreses a aplicar voluntàriament mesurades de conciliació més avantatjoses que les ja previstes de manera obligatòria en les legislacions nacionals.

 
 

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest