Ponències

Women Talent Seminar

WTS1Barcelona, 27 de novembre 2014
En un marc innovador com és el Valkiria Hub Space, obert fa només nou mesos al cor del 22@, el seminari ha convertit Barcelona en la capital internacional del talent femení. Les ponents han defensat no només la presència de la dona en el mercat laboral i en els càrrecs executius, sinó que també han volgut posar en valor una manera de funcionar “femenina” però que també puguin exercir els homes. S’ha parlat de l’estil inclusiu, de l’equilibri, del lideratge sense necessitat d’exercir l’autoritat. I tot plegat sense oblidar aquelles mesures que ajudin a la conciliació, necessària perquè les dones no hagin de renunciar al seu ascens professional pel fet de ser mares.

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest