Totes les entrades en Sala de Premsa

Anna Mercadé: “Del que cal parlar és de transformació econòmica i social.”

Anna Mercadé, directora de l’ODEE declara en el diari Ara.cat que és fonamental que es valori el treball sanitari i de cures amb sous justos.

La covid-19 ha deixat al descobert les entranyes d’una societat antiquada i obsoleta, organitzada pels homes i en clau masculina, basada en la divisió sexual del treball i en la dedicació de la dona als infants. Una societat malalta, que pensa en els guanys monetaris per sobre del benestar i dels drets de la infància, de les dones i de les famílies. Tenim greus problemes estructurals com a país. 

S’ha de garantir que l’escola presencial, pública i de qualitat, sigui un servei imprescindible, per preservar el desenvolupament emocional i educatiu dels infants, per contribuir al benestar familiar i per assegurar la igualtat d’oportunitats entre els infants. També és fonamental garantir escoles bressol de qualitat i gratuïtes, perquè és la inversió més rendible per assegurar la igualtat social i l’única garantia que les dones exerceixin el dret al treball i a la realització professional.

Per llegir tota l’entrevista aquí

Font: ara.cat 27 de juny 2020

La Cambra de Barcelona i FGC reforcen la seva aliança per promoure polítiques d’igualtat de gènere

S’afegeix una nova addenda al conveni signat el 2018 per al desenvolupament de les activitats i les funcions de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE). La Cambra i FGC articularan una sèrie d’accions per visibilitzar el talent femení i augmentar la presència de dones als llocs de presa de decisió al món de l’empresa.

La Cambra de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han signat aquest divendres una addenda al conveni de col·laboració aprovat el 2018 per al desenvolupament de les activitats i les funcions de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra. Amb aquesta entesa, la corporació i l’empresa pública reforcen la seva aliança per promoure polítiques d’igualtat de gènere al món de l’empresa.

Durant els propers mesos, la Cambra de Barcelona i FGC articularan una sèrie d’accions amb l’objectiu de visibilitzar el talent femení i augmentar la presència de dones als llocs de presa de decisió. La Cambra, a més de donar suport a la seva execució, recollirà dades per incorporar-les a les seves bases de dades i difondre activitats que dugui a terme l’ODEE. En concret, l’addenda signada aquest divendres inclou tres grans accions per desenvolupar els objectius del conveni:

  • Seguir promovent la Plataforma de Base de Dades de Conselleres i Directives: la Cambra hi afegirà una llista de professionals d’FGC i organitzarà tallers orientats a l’apoderament, l’assoliment de competències i la posta en valor del seu talent. Per la seva banda, l’empresa pública promourà l’ús d’aquesta plataforma impulsada per l’ODEE.
  • “Dona, puja al tren de la igualtat”: la Cambra i FGC col·laboraran en aquesta iniciativa per visualitzar el talent femení a nivell directiu. Un tren especial de la línia Llobregat-Anoia recorrerà el trajecte d’anada i tornada des de l’estació de Plaça Espanya fins a Igualada i es prepararà un dels cotxes per acollir-hi les dones participants en el marc d’una sessió per tal de promoure la plataforma de dones directives i conselleres. En el marc d’aquesta campanya, la Cambra també realitzarà un taller sobre l’ODEE i la situació de la dona.
  • Trobada de dones d’FGC: una jornada de reflexió i treball col·laboratiu amb professionals de l’empresa pública que té l’objectiu de crear una xarxa d’intercanvi i suport per al desenvolupament professional del talent femení. L’ODEE organitzarà la iniciativa, que comptarà amb la seva directora, Anna Mercadé.

L’acord ha estat signat pel president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, i el president de FGC, Ricard Font, i tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2021.

Nota de premsa Cambra de Comerç i FGC

-L’ODEE de la Cambra de Comerç de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat signen un acord per promoure polítiques d’igualtat.

Font: ODEE-Cambra de Comerç de Barcelona 19/06/2020

“A partir d’aquesta crisi, s’ha de donar un canvi estructural de la societat i de l’economia”

Roser Xalabarder i Anna Mercadé, presidenta i directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, entrevistades en el programa Hangar 09 del Vallès Oriental Televisió, per exposar els efectes de la crisi de la covid 19 i la seva repercussió en la igualtat de gènere.

La Presidenta de l’Observatori ha exposat en el programa Hangar 09 que amb la crisi de la Covid-19 s’ha posat de manifest la importància de les feines que fan les dones, on un 65 % del total del col.lectiu del personal sanitari, hospitalari i farmacèutic són dones.

La directora de l’ODEE explica com les dones són majoria en els treballs més precaritzats: serveis de neteja, de cures, comerç, etc. Serveis aquests essencials per a les persones i que ara, més que mai, han estat reconeguts per la societat com imprescindibles.

Per a les dones que teletreballen des de casa, la situació no és gaire més encoratjadora, han de treballar laboralment conciliant la cura de les nenes i els nens pel tancament de les escoles i la realització de les tasques de la llar, el que està comportant un impacte molt negatiu en la salut d’aquestes, ja que es comencen a detectar les conseqüències de l’estrès. Anna Mercadé declara: “Si una societat no posa serveis adients i gratuïts perquè les dones puguin treballar, recau tot sobre les espatlles d’elles”.

Davant d’aquesta situació Roser Xalabarder manifesta no perdre l’optimisme perquè “a partir d’aquesta crisi s’ha de donar un canvi estructural de la societat i l’economia.

El 23 d’abril d’enguany l’ODEE presentà un manifest amb 10 propostes urgents per reclamar que la crisi de la Covid-19 no precaritzi encara més les dones.

Anna Mercadé comenta com s’ha gestionat la crisi en d’altres països europeus, que parteixen de la base de la responsabilitat del ciutadà i on s’ha considerat que les escoles bressol i la formació fins els catorze anys són serveis essencials.

Per altra banda, Roser Xalabarder informa com un equip de la Cambra de Comerç de Barcelona s’ha reunit amb experts i creatius en formació, així com amb el departament d’ensenyament, per aportar solucions amb mesures sanitàries adequades perquè les escoles poguessin obrir amb totes les garanties, ja que “els nens i les nenes necessiten el seu espai, educació i atenció.”

-Escolta aquí el programa

Font: 27-05-2020

La Cambra reclama l’obertura de tots els centres educatius a partir d’un any en arribar a la fase 2

Des de l’ODEE es demana més inversió en uns dels eixos fonamentals de la societat que són la sanitat i l’educació, posant al centre a les persones.

Una representació  de la Cambra de Barcelona es van reunir ahir amb el conseller d’Educació, Josep Bargalló, per demanar l’obertura de totes les escoles en totes les franges d’edat a partir d’un any quan els territoris arribin a la Fase 2 de la desescalada. Aquesta mesura permetria, d’una banda, accelerar la reactivació econòmica i, de l’altra, una millor conciliació familiar als pares i mares que compaginen el teletreball amb la cura dels fills i filles, i no eixamplar més la fractura econòmica, social i cultural ja existent. En el cas de les escoles de complexitat especial, s’hauria de valorar la seva obertura ja a la Fase 1, precisament per aquesta darrera raó.

Durant la reunió, la Cambra i la Generalitat van acordar la creació de dos grups de treball, a través dels quals la corporació i l’executiu col·laboraran en l’adopció de mesures que permetin tornar a obrir les escoles amb la màxima seguretat. La Cambra de Barcelona vol fer una crida a l’empresariat i els ajuntaments perquè cedeixin espais i equipaments per organitzar aules fora de les escoles, atès que els centres necessitaran desdoblar les classes per assegurar les distàncies de seguretat.

Des d’aquests dos grups de treball, la Cambra també col·laborarà en la cerca de professorat en cas que el sistema educatiu necessiti noves incorporacions durant el mes de setembre. Cal recordar que Catalunya va tancar l’any 2019 amb gairebé 9.600 professors i professores a l’atur.

La Cambra també proposa que hi hagi una persona de l’àmbit sanitari a cada escola per informar al professorat, als familiars, així com a l’alumnat sobre totes les mesures relacionades amb la protecció contra la COVID-19.

La Cambra, tal i com ha reivindicat durant les últimes setmanes des de l’Observatori Dona Empresa i Economia, insisteix en fer actuacions en clau de gènere de la crisi sanitària, econòmica, educativa i social. Per tant, mantenir les escoles tancades afectarà als col·lectius més desafavorits, i especialment les mares treballadores que no troben suports per cuidar dels infants. Com a conseqüència, hi haurà mares que, amb un sou inferior als pares, decidiran deixar la seva feina per quedar-se a casa, o demanar una reducció de jornada la qual cosa augmentarà la precarietat d’aquest col·lectiu.

La Cambra de Barcelona actua en diferents àmbits per incrementar les places de Formació Professional Dual i per augmentar el nombre d’empreses que acullen alumnat de pràctiques.

En la situació actual, és imprescindible que les empreses participin més en la tasca educativa, i per aquest motiu, creu que cal potenciar la figura del tutor d’empresa per tal que participin més intensament com a actors del sistema educatiu.

En concret, la Cambra de Barcelona s’ofereix a organitzar i coordinar un grup de tutors mancomunats d’empresa que doni servei a empreses petites i micro que no tenen prou hores lliures per dedicar-se a la tutorització.

Per llegir la nota de premsa sencera, clique aquí

Font: 22-05-2020, Cambra de Comerç de Barcelona

“L’emergència sanitària reclama un lideratge emocional i transformacional”

Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha començat explicant quin era l’estat de la igualtat de gènere abans de la Covid-19, tot recordant algunes dades del darrer Informe sobre Talent Femení elaborat per ICSA Grupo amb la col·laboració d’EADA Business School, on es destaca que la presència de la dona en posicions directives és del 16,4% i que els directius guanyen un 15,9% més que les seves homòlogues femenines. Anna Mercadé ha subratllat que encara topem amb una barrera cultural, que continua sent un repte per millorar la situació de les dones dins de les empreses.

Després ha posat en dubte el teletreball per beneficiar la conciliació entre la vida familiar i la laboral, sobretot com s’ha dut a terme durant el confinament on la dona ha tingut que tenir cura dels seus fills que no eren a l’escola i, a més, realitzar la seva feina. Ha emfatitzat que el treball a distància pot esdevenir un element útil per la conciliació si s’elabora un protocol seriós des de l’administració per executar-lo.
Finalment, Anna Mercadé considera que la pandèmia pot posar en valor el lideratge emocional i transformacional, tot beneficiant les dones dins de les organitzacions empresarials.

-Link de l’entrevista

Font: 18-05-2020, L’Economix RNE4

L’ODEE fa un manifest amb 10 propostes urgents per reclamar que la crisi de la Covid-19 no precaritzi encara més les dones

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona demana que es constitueixi un Comitè de crisi on hi hagi paritat de dones i homes i que estiguin formats en igualtat de gènere.

La crisi mundial sanitària generada per la COVID-19 pot provocar una crisi econòmica i social sense precedents. L’anterior crisi va suposar sobretot una major concentració de la riquesa i un augment de les diferències socials. Durant aquests anys de recuperació no s’ha fet cap transformació profunda per millorar la situació de la dona: no s’ha aplicat la Llei d’Igualtat ni s’han aplicat les quotes, com sí ho han fet en altres països europeus; no s’han fet polítiques preventives, ni s’ha avançat en la reforma horària.

De fet, ha crescut la diferència entre els sous dels alts directius i els més baixos. Les dones segueixen sense formar part dels llocs de decisió i, per tant, la seva mirada és invisible en la majoria dels sectors. Aquesta manca d’actuació en aquests punts clau ha provocat: pèrdua del talent femení, limitació del potencial de les dones, manca d’equilibri en les organitzacions, mal exemple i conseqüències negatives per a les properes generacions.

És per això que l’Observatori planteja 10 propostes per tal que les dones no empitjorin i facin cap pas enrere.

Pdf de la nota de premsa

Pdf del manifest

Vídeo Roser Xalabarder, presidenta de l’ODEE i vicepresidenta tercera de la Cambra de Comerç de Barcelona

Font: ODEE, 22-04-2020

“Sempre ens estrenyem el cinturó els mateixos”

Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i presidenta del 50a50 manté una entrevista telefònica amb el dossier Mirada Endavant de La República.

Anna Mercadé declara que estant en un moment d’una crisi bestial, global, s’ha ser enginyós i s’han de buscar solucions pràctiques. Creu que la sortida més immediata perquè la gent no agafi angoixa és donar diners en efectiu, sobretot a aquella gent que està en risc de pobresa.

A Catalunya, un 24,1% d’aquesta gent són dones i, d’aquestes dones, la majoria són monoparentals o dones separades amb criatures. Treballen però tenen uns sous de misèria i els fills a càrrec i no tenen dret a beques precisament perquè treballen.

Anna Mercadé considera que les mesures econòmiques van massa tard i
només parlen i diuen que hi treballaran. I es quedaran fora les petites empreses, els autònoms i, no cal dir-ho, les dones.

Una de les principals lliçons que hem après d’aquesta situació de crisi sanitària, segons Anna Mercadé, és que: “Una crisi és una oportunitat molt gran per canviar. Val la pena mirar en què ens hem equivocat i detenir-se a pensar com ho veiem les dones”

-Link de l’entrevista


Font: 03-04-2020, Dossier Mirada Endavant La República

Justícia és la paraula clau d’Anna Mercadé

Justícia és la paraula amb la que l’Anna Mercadé, directora de l’ODEE, viatajaria per la vida i així ho afirma en l’entrevista realitzada per Blackedition de Comuniza.

Anna Mercadé manifesta: “Que la justícia, per ser justícia, no ha de callar. Ha de parlar de situacions injustes. De la desigualtat entre homes i dones. I per explicar-les es necessita valentia. Valentia i ser coherent amb el que dius i amb el que fas. En un món en el qual es valora més els diners, la justícia es compra de moltes maneres. Mentre es compri, el perill sempre hi serà. Amb les tecnologies passa el mateix. Encara que amb Internet hi hagi més transparència, més informació i més connexions … La bretxa que s’obre és molt gran. Una bretxa en clau de classes socials i culturals. Això també és injustícia. Perquè hi hagi justícia també ha d’haver un repartiment de riquesa, molt millor del què hi ha ara. En aquest marc d’homes i dones, com hi ha molt poques dones que ens dediquem a programar, o a decidir continguts, a ser emprenedores, a dirigir empreses, etc. tot queda en visió masculina”.


Link de l’entrevista

Font: Blackedition by Comuniza, Març-2020

S’inicien les activitats del l’Any Mercè Pániker i Alemany amb motiu dels 100 anys del seu naixement

La presidenta de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, Roser Xalabarder, ha acollit avui a Casa Llotja de Mar, la presentació de les actuacions que es duran a terme a Catalunya per divulgar la vida i l’obra de l’empresària Mercè Pániker i Alemany (Barcelona 1920-2012) amb motiu dels 100 anys del seu naixement.

D’esquerra a dreta: Anna Mercadé, comissària de l’Any Mercè Pániker i Alemany; Roser Xalabarder, presidenta de l’ODEE, Laura Martínez, presidenta de l’ICD i Mar Pèlach i Pàniker, filla de Mercè Pàniker.

L’Any Mercè Pániker i Alemany, del qual la directora de l’ODEE, Anna Mercadé, n’és la comissària, girarà entorn dels eixos: feminisme, democràcia i participació política.

L’ICD, com institució que organitza i coordina els actes de reconeixement a aquesta personalitat impulsarà l’edició d’un llibre biogràfic, organitzarà una jornada central al Palau de la Generalitat, realitzarà una exposició itinerant amb la finalitat de visibilitzar la figura de Mercè Pániker que s’incorporarà al catàleg de mostres divulgatives de la institució, i divulgarà la seva vida i pensament en un video divulgatiu i una campanya a les xarxes socials.

La presidenta de l’ICD, Laura Martínez ha destacat que “Mercè Pàniker va ser una emprenedora i activista catalana pels drets de les dones, convençuda que només la independència econòmica podria portar les dones a ocupar els espais de participació política i de lideratge social i empresarial. Això era per a Pàniker una obligació ciutadana, una obligació més que un dret per la pèrdua de talent i valors que implica el desplaçament patriarcal de les dones dels centres de poder”

Per la seva banda la comissària de l’Any, Anna Mercadé, ha volgut destacar la importància que té que Mercè Pàniker sigui un referent per a les dones catalanes i ha subratllat que “va ser una dona que va contribuir amb esforç, amor i lluita a la construcció de ponts entre Occident i Orient, entre Catalunya i Europa, entre l’empresa i els treballadors, entre homes i dones”

Més informació:

Font: ODEE 6/03/2020

ODEE col.labora amb el Fòrum d’Inversió Dones TIC Emprenedores

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona ha participat i impulsat el Fòrum d’inversió dirigit a dones emprenedores del sector tecnològic, que organitza el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i Keiretsu Fòrum.

10 startups tecnològiques liderades per dones TIC emprenedores han presentat les seves propostes davant d’un centenar d’inversors al Fòrum d’Inversió Dones TIC emprenedores, que busquen finançament per crèixer. Enguany s’han rebut més de 100 sol.licituds.

En total les participants han sol.licitat finançament per un import de gairebé 4M euros per portar a terme els seus projectes tecnològics. Les empreses han presentat solucions vinculades a diferents sectors com el gaming, open data, edutech, sostenibilitat o biotech.

Miquel Costa, President & CEO de Keiretsu; Susana Prado, representant de l’ODEE en el Jurat i Roser Xalabarder, presidenta de l’ODEE

Un jurat encapçalat per la directora general de Societat Digital, Joana Barbany i el president de Keiretsu Forum, Miquel Costa i integrat per Susana Prado en representació de l’Odee i representants d’Everis I WA4team.

Entre les 10 empreses finalistes que han presentat la seva proposta, l’startup Bitac ha obtingut el Premi al millor projecte presentat al Fòrum, en reconeixement al seu treball innovador en el camp de l’eHealth.

Més informació:

-Vídeo de l’acte.

-Vídeo de les entrevistes.

Font: ODEE 6/02/2020

Cerca per tema

Cerca per tema

Pin It on Pinterest