Plans d’igualtat a l’empresa

Del 18 de març a l'1 de juliol + dues sessions el 9 i 16 de setembre

Inscriu-te

La normativa en igualtat va evolucionant i augmenta el nivell d’exigència i el nombre d’empreses i entitats que hi estan subjectes pel que falten persones professionals capaces d’aplicar-la amb rigor i professionalitat.

A més a més, l’interès de les empreses per incorporar la igualtat com a eix de la seva governança ha augmentat en la mateixa mesura que han augmentat el nombre d’empreses obligades per la normativa.
Hem detectat una demanda creixent per part del mercat de formació per tal de poder aplicar i complir amb la normativa sobre plans d’igualtat i registre retributiu de les empreses.

Davant d’aquesta demanda i amb el convenciment que els Plans d’igualtat són una eina i un instrument molt valuós per transformar la cultura empresarial , volem formar persones professionals que siguin capaces d’acompanyar i guiar a les empreses en l’aplicació transversal i en el core business de la igualtat com a eix vertebrador de totes les decisions.

La nostra missió és posar les eines i els instruments necessaris per crear i promocionar una cultura empresarial que ens ajudi a avançar en la igualtat.

Programa

 1. Introducció a la igualtat d’oportunitats de dones i homes
 2. Introducció al marc normatiu en igualtat
 3. La perspectiva de gènere en l’àmbit del treball
 4. L’inici del Pla d’igualtat
 5. La diagnosi d’igualtat
  1. Cultura organitzacional. Les organitzacions com agent de canvi social
  2. Condicions de treball, classificació professional i infrarepresentació femenina
  3. El procés de selecció i contractació
  4. Formació
  5. Promoció professional
  6. Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral
  7. Retribucions i auditoria retributiva
  8. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe
  9. Comunicació no sexista. La representació de les dones
  10. Salut laboral des d’una perspectiva de gènere
 6. El Pla d’igualtat
  1. Dels objectius generals a les mesures
  2. Reconeixements i distintius en el marc de la igualtat
  3. Bones pràctiques en igualtat a les empreses

Persones destinataries

Dirigit a formar persones professionals vinculades a l’àmbit de l’empresa o la gestió de persones, amb el principal objectiu de la realització de la diagnosi d’igualtat i disseny del Pla de la seva empresa, alhora que facilitar-los l’aplicació de la perspectiva de gènere en la seva pràctica professional.

Objectius

 • Saber elaborar una diagnosi i un pla d’igualtat així com el seu desplegament i seguiment amb criteris d’igualtat i equitat globals i holístics
 • Possibilitar el treball pràctic amb el Pla de la pròpia empresa
 • Saber analitzar en clau de gènere els diferents àmbits de l’empresa
 • Prendre consciència i saber combatre els rols i estereotips de gènere que dificulten el bon clima de treball i de convivència en l’entorn de l’empresa

Metodologia

 • Classes magistrals presencials i virtuals
 • Aprenentatge pràctic i cooperatiu basat en casos
 • Treball individual i/o en grup en les sessions de treball autònom centrades en la realització de la diagnosi i posterior
 • Pla de la seva empresa
 • Fòrum d’aprenentatge amb debat sobre el material (articles, papers…) asíncron on-line

Pin It on Pinterest