IV Jornada de l’Observatori Dona Empresa Economia

Presentació

Assistim a un canvi d’era que ens reportarà una evolució de la pròpia humanitat

Vivim una època de canvis que està trastocant les arrels de la pròpia societat i dels models econòmic, financer, polític, empresarial i també dels valors humans i espirituals. Parlem doncs, d’un canvi de Paradigma. Estem assistint a un canvi d’era que ens reportarà una evolució de la pròpia humanitat.

És en aquest marc que hem de contextualitzar els models organitzacionals que tenim, per tal d’observar i distingir el què funciona del què no.

Hem de contextualitzar els models organitzacionals que tenim

Les empreses en el sentit més ampli, o sigui atribuint el mot a les organitzacions de tot tipus, han estat fins ara el motor del progrés, del canvi i de la pròpia societat. Tanmateix, en els darrers anys hem comprovat que seguien objectius i dinàmiques que ens estan portant al col·lapse natural, a un consumisme i materialisme desfermat que provoca una forta desigualtat (també dins les organitzacions), en una general insatisfacció de les persones (el 77% dels treballadors se senten insatisfets), en un greu desequilibri entre la vida privada i laboral i en definitiva, a una manca de benestar social causat no tant per una falta de comoditats materials, com per les insatisfaccions personals, per la frustració causada per les desigualtats, i també per una manca de sentit vital i per una falta de responsabilitat sobre el futur social i natural del planeta.

El consumisme i materialisme desfermat provoca una forta desigualtat i una insatisfacció general de les persones, en un greu desequilibri entre vida privada i laboral

La crisi econòmica ha trencat el miratge basat en la seguretat material i ara aquesta realitat que intuíem es fa més palesa que mai, tant en la inquietud i tensió social com en els resultats d’estudis científics que apunten un possible col·lapse de la Terra. Les exigències socials són més intenses, les pressions dels mercats i dels inversos més punyents i sembla que el temps s’acabi.

Ja no serveix el sistema jeràrquic de les organitzacions ni el lideratge ni l’estil de relacions que hem tingut fins ara

Davant d‘aquesta situació ja no ens serveixen ni els mètodes ni els processos que utilitzàvem fins ara per a solucionar uns problemes que cada vegada són més complexos i estant més inter-relacionats. No ens serveix el sistema jeràrquic de les organitzacions ni el lideratge ni l’estil de relacions que hem tingut fins ara. I tampoc ens serveixen uns objectius basats en uns resultats a curt termini que desgasten el planeta i la societat. Ara cal retornar a l’origen, però amb la lliçó apresa. Cal recuperar el sentit de les organitzacions, de la seva existència. Cal entendre que les persones són el centre de l’activitat. Cal ser conscients que les persones satisfetes i motivades són les que podran desenvolupar les organitzacions capdavanteres que sobreviuran demà, i que només equips innovadors, creatius, i basats en la diversitat, en l’equitat, l’ètica i l’equilibri entre la vida personal i professional podran treure el millor del seu talent, esdevenint més que la suma de les parts.

Necessitem traçar nous camins per reinventar les empreses i liderar un nou paradigma social

Els patrons que teníem establerts, i que fins ara funcionaven, han deixat de fer-ho. Ara urgeix traçar camins nous que permetin reinventar les empreses per afrontar el canvi i liderar un nou paradigma social.

Les jornades anuals organitzades per l’Observatori Dona Empresa i Economia i dedicades a donar suport a les empreses en aquesta era de canvis han plantejat temes tant candents com les claus d’un nou estil de lideratge, els valors de les empreses del futur o bé les empreses amb ànima.

Per aquesta IV Jornada proposem fer un pas més, per tal de repensar el sentit fundacional de les empreses, la seva direcció i organització interna en el marc social, econòmic i financer en el que ens trobem però mirant cap a on volem anar com humanitat.

Cal repensar el sentit fundacional de les empreses, així com la seva direccio i organització interna

Sota el títol: Organitzacions per a un canvi de paradigma, en la IV Jornada de l’Observatori Dona Empresa i Economia volem reflexionar sobre les següents preguntes:

  • Quin és el lideratge i l’estil de relacions que necessitem per afrontar el futur?
  • Quins han de ser els valors i la visió de les empreses per continuar existint?
  • Com podem aconseguir un major grau de satisfacció dins les organitzacions?
  • Com ens podem organitzar per tenir millors beneficis (no només econòmics) entre tots i totes?
  • Com ens podem relacionar les persones dins les organitzacions?
  • Com podem potenciar la part de l’èsser humà que fins ara ha quedat fora de les organitzacions com és la intel·ligència emocional i la intel·ligència espiritual?

Anna Mercadé
Directora Observatori Dona, Empresa i EconomiaAmb el suport de:
Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest