Jornades

La pèrdua del talent femení al sector privat a Catalunya

La pèrdua del talent femení al sector privat a Catalunya

Es va presentar l’estudi elaborat i es van exposar els resultats que mostre els dos tipus de causes que expliquen la desigualtat de gènere en la carrera professional. La primera és tot allò que té relació amb les dificultats de conciliació entre la vida professional i familiar (horaris, mobilitat, dedicació familiar, etc.). La segona està molt menys estudiada, i té a veure amb dinàmiques subtils que, sense estar directament relacionades amb la conciliació, discriminen o penalitzen les dones al llarg de la seva trajectòria professional. Per primera vegada a Catalunya, s’analitza el fenomen de la “discriminació subtil” i es quantifica on està situat el “sostre de vidre” de les dones professionals.

 

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest