Jornades

Presentació Imagine Silicon Valley 2013 – 14 de juny

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona a proposta de l’Observatori Dona, Empresa i Economia ha signat un conveni de col·laboració per dur a terme el programa Imagine, un Centre de Creativitat a Silicon Valley de California per a la concepció i exhibició de projectes que suposen solucions innovadores a problemes de tota índole i fomenten l’esperit emprenedor, creatiu i innovador.

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest