Totes les entrades etiquetades Pobresa femenina

Participació de l’ODEE al programa de La Xarxa «Ben trobats»

Pla general de la tertúlia «Ben trobats» de la Xarxa

El programa «Ben trobats» que ofereix el canal de televisions locals catalanes, La Xarxa, va convidar a la directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia, Anna Mercadé, a participar en la seva tertúlia, en motiu de la presentació l’informe de l’ODEE sobre el nou Indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya.

En la taula es va posar de manifest el que l’estudi de l’ODEE ha constatat: l’aparició d’una nova pobresa femenina, ja que en  un futur, les dones, malgrat haver tingut un major nivell de formació que els homes i haver arribat al mercat laboral, tenen més risc de ser pobres.

Anna Mercadé va compartir aquest espai de tertúlia amb: Carme Lluveras, coach; Fina Rubio, antropòloga i presidenta de la Fundació Surt; Lídia Farré, doctora en Economia. Totes elles van destacar el fet que les dades de l’estudi no les ha sorprès i que cal un canvi de mentalitat en la societat  per tal de revertir aquest model i passar a crear una societat igualitària de veritat.

Font: ODEE

Indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya. Informe de resultats 2015 i 2005

indicador d'igualtat

Cambra de Comerç de Barcelona, 2 de març de 2016

L’Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha presentat els resultats d’un nou estudi  elaborat per el Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona a petició de l’ODEE, on per primera vegada es crea un indicador que dóna una visió global comparativa per gènere a partir de 22 indicadors de quatre grans grups: formació, mercat de treball, condicions de vida i empoderament. L’estudi pretén donar una visió global de la situació de la dona en comparació amb la dels homes mitjançant els 22 indicadors que s’han combinat per a extreure’n el resultats finals.
A partir dels resultats obtinguts, l’Observatori detecta una nova pobresa femenina, la protagonitzada per dones formades i que un cop arriben al mercat laboral pateixen desigualtat en sous i condicions laborals. Aquesta pobresa que s’allargarà en el temps amb menors pensions i amb menors prestacions per desocupació. Els indicadors també mostren  que s’ha perdut una dècada en l’aprofitament del talent femení en el mercat laboral i que s’ha frenat el procés de reducció de les desigualtats de gènere.

Augmenta el risc de pobresa de les dones formades i ocupades

Indicador d'igualtat de gènere

Carme Poveda, Consellera del Consell de Conselleres, presentant els resultats de l’estudi

L’Indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya (IIGC) que ha elaborat per primera vegada el Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona per a l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE), pretén donar una visió global de quina és la situació de la dona en comparació amb la dels homes a partir de la combinació de 22 indicadors, que s’agrupen en quatre blocs: formació, mercat de treball, condicions de vida i empoderament.

Per tal de veure l’evolució de la igualtat a Catalunya en els últims anys, l’informe presenta els resultats de l’IIGC per a l’any 2015 i els compara amb els obtinguts per al 2005. El Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona actualitzarà cada any l’indicador per poder detectar els punts de millora i empitjorament amb l’objectiu de proposar solucions i polítiques dirigides a disminuir la igualtat. Aquesta és la primera vegada que es construeix un indicador global per a Catalunya que mesura la igualtat entre homes i dones en els diferents àmbits socioeconòmics, de benestar i de representació institucional.

Arran dels resultats presentants, l’Observatori detecta un nova pobresa femenina, que és la protagonitzada per dones formades que quan arriben al mercat laboral pateixen la discriminació en sous i condicions laborals, especialment després de la maternitat i acaben tenint un elevat risc de caure en la pobresa malgrat tenir feina. Pobresa que s’allarga en el temps amb menors pensions i amb menors prestacions per desocupació.

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest