Coneixement, Opinió i articles d'interès

Detecció de necessitats de les dones emprenedores de la ciutat de Barcelona

Sin título Càtedra UB Josep Termes, 30 d’abril de 2015
Dins del marc del Pla Municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes 2012-2015 de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l’Observatori Dona, Empresa i Economia, s’ha realitzat un estudi que té per objectiu detectar les necessitats de les dones emprenedores de la ciutat de Barcelona per tal d’impulsar l’accés d’aquestes al món laboral i professional en igualtat de tracte i oportunitats que els homes, a fi d’establir un ventall de mesures i accions que puguin donar resposta a les necessitats més rellevants d’aquest col·lectiu.

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest