Totes les entrades etiquetades estudis odee

L’ODEE presenta l’informe: Indicadors d’Igualtat de Gènere a Catalunya 2023

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona presenta l’actualització dels Indicadors d’igualtat de gènere de Catalunya 2023, i la comparativa amb les edicions anteriors (2015, 2017, 2020). S’analitzen 26 indicadors que s’agrupen en quatre blocs per donar una visió complerta de quina és la situació de la dona en l’economia i la societat: 1) formació, 2) mercat Laboral, 3) tecnologia i R+D, 4) condicions de vida i 4) empoderament.

La presència femenina en llocs directius es redueix i preocupa la manca d’avenços en igualtat al sector TIC.

L’estudi mostra com la reducció de les desigualtats en el mercat laboral s’ha estancat els últims vuit anys, malgrat que les dones estan cada vegada més formades en relació als homes.

De fet, les dones tenen menys fracàs escolar, fan més formació continuada, ocupen més posicions tècniques qualificades i científiques, i tenen més titulacions universitàries.

L’estudi també mostra com les bretxes de gènere més grans es donen en el sector TIC (matriculacions universitàries, ocupació TIC i ocupació R+D empreses) i en la presència en llocs de decisió i poder (càtedres, alcaldies, institucions, consells d’administració i càrrecs directius). En l’àmbit polític i en els consells d’administració és on més ha augmentat la presència femenina.

Més informació:

Font: ODEE / Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona 04/03/2023

L’ODEE presenta l’estudi: La presència de dones en alts càrrecs, eventuals i llocs directius a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

L’Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Barcelona ha presentat l’estudi: La presència de dones en alts càrrecs, eventuals i llocs directius a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic on es confirma que les dones només ocupen el 24% dels llocs directius dels sector públic de la Generalitat de Catalunya i el 30% als òrgans de govern de les entitats adscrites.

  • L’estudi assenyala que la paritat només és a prop de complir-se en els alts càrrecs del Govern, mentre que està lluny de complir-se als llocs directius del sector públic.
  • L’estudi alerta de l’existència d’un sostre de vidre que impedeix a les treballadores públiques amb diferents nivells de responsabilitat accedir als alts càrrecs i posicions directives.
  • Les dones també són el segment que té més precarietat en els llocs de base al sector públic de la Generalitat.
  • L’ODEE proposa assolir durant la propera legislatura la paritat en alts càrrecs i llocs directius per complir amb la Llei d’Igualtat, i alhora reactivar la tramitació de l’avantprojecte de llei sobre la professionalització de la direcció pública.

Més informació:

Font: ODEE, 17 de desembre de 2020

La pèrdua de talent femení és un llast per al creixement del conjunt de la societat

Des de fa més de 12 anys, l’ODEE analitza la situació econòmica, política i social de les dones en clau de gènere, per posar xifres a la desigualtat i demostrar que la pèrdua de talent femení és un llast per al creixement del conjunt de la societat. #Estudis ODEE

Font: ODEE 17-06-2020

Impacte econòmic d’una Política de Llars d’Infants Universal i Gratuïta a Catalunya

Amb un sistema públic gratuït d’escoles bressol a Catalunya es beneficiarien 16.000 dones que no haurien d’abandonar el mercat laboral i altres 20.000 que no haurien de demanar reducció de jornada.

L’Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Barcelona ha presentat aquest matí l’estudi “Impacte econòmic d’una política de llars d’infants universal i gratuïta a Catalunya en clau de gènere. Una visió comparada amb Europa i Espanya”, que ha comptat amb el suport de la Fundació bancària “la Caixa”.

L’estudi recomana establir com a prioritat de la política pública l’educació infantil des de les primeres etapes de la vida perquè és un instrument per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, amb efectes positius directes sobre la participació laboral de les dones i, per tant, la seva independència econòmica i la reducció de la bretxa salarial.

L’estudi demostra que la gratuïtat i ampliació/universalització dels serveis d’educació infantil tindria importants beneficis econòmics i socials perquè permetria avançar en la reducció de les desigualtats de gènere. Tot i així, perquè aquesta política tingui la màxima efectivitat ha d’anar acompanyada d’una reforma horària i d’una ampliació dels permisos de maternitat i paternitat per cobrir la primera etapa de vida de l’infant. Les polítiques d’igualtat estan entrellaçades i han d’avançar en paral·lel per tenir efectes significatius.

L’estudi fa una aproximació de quins serien els beneficis i costos de la implantació d’un model de gratuïtat total de l’oferta pública actual ampliada un 20% per cobrir la necessites de demanda actual a Catalunya.

Els beneficis totals s’estimen en 37.646 llocs de treball a temps complert, 790 M€ en rendes salarials i 154 M€ en recaptació fiscal. A això se sumarien els 160 milions de renda alliberada per les famílies per la gratuïtat del sistema. Aquest impacte positiu és clarament superior als costos anuals de fer el sistema ampliat 100% gratuït (163 M€) més la construcció d’aquests places al llarg de quatre anys (18,8 M€).

Per tant, la política de gratuïtat total i ampliació d’un 20% de places públiques no només no tindria costos per al sector públic sinó que generaria un impacte positiu en l’economia a través d’un increment de l’ocupació i la renda de les famílies que es traduirà en més consum i, per tant, una major activitat econòmica.

L’estudi demostra que la universalització de l’educació infantil pública és una inversió rendible encara que només es considerin l’augment dels ingressos públics en concepte de cotitzacions socials i impostos sobre la renda que pagarien les dones per no interrompre –total o parcialment- la seva inserció en el mercat laboral.

Anna Mercadé, directora de l’ODEE, Roser Xalabarder, presidenta de l’ODEE i Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica de Cambra de Comerç de Barcelona

A més, és una de les millors eines per reduir la pobresa femenina i la pobresa infantil perquè possibilita que les mares puguin treballar i, per tant, genera un augment dels ingressos familiars presents (salaris) i futurs (pensions).

Però l’educació infantil 0-3 anys no és només un important mecanisme per reduir les desigualtats de gènere sinó que és sobretot un mecanisme molt rellevant per eliminar les desigualtats socials, així com per millorar el futur social i econòmic d’un país.

Més informació:

Font: ODEE / Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona 30/01/2020

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest