Totes les entrades etiquetades Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ferrocarrils i la Cambra de Comerç de Barcelona renoven l’acord per promoure polítiques d’igualtat de gènere

Fa més de sis anys que ambdues organitzacions col·laboren en el desenvolupament de les activitats de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE)

A Ferrocarrils s’ha reduït la bretxa salarial fins al 3% i s’ha incrementat la presència de dones a la plantilla, amb un 32,5% de dones treballant actualment a la companyia.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la Cambra de Comerç de Barcelona han renovat el conveni de col·laboració per al desenvolupament de les activitats i les funcions de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra. El president d’FGC, Toni Segarra i Barreto, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu i Bonjoch, han signat aquest migdia la renovació de l’acord.

El president d’FGC, Toni Segarra, ha destacat que aquesta aliança s’emmarca en “el compromís ferm de Ferrocarrils de continuar treballant per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la companyia”. A més, Segarra ha remarcat que “la col·laboració amb altres institucions ens permet promoure estratègies compartides per avançar en l’objectiu comú de la igualtat, no únicament en l’àmbit del transport públic sinó a tot el món empresarial”.

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha celebrat la renovació d’aquest acord i ha reivindicat l’ODEE com a entitat de referència per promoure la igualtat al teixit econòmic. “Les polítiques d’igualtat ens ajuden a construir una societat més justa i les empreses, com a actors fonamentals que són de la societat, n’han de donar exemple i liderar un canvi”, ha afirmat Santacreu, que ha assegurat que “la igualtat impulsa empreses més modernes, competitives i amb millors ambients de treball”.

Ferrocarrils i la Cambra de Barcelona col·laboren, des de l’any 2018, en la promoció de polítiques de gènere al món de l’empresa. Entre les accions dutes a terme en els últims anys, destaca la iniciativa coneguda com “El Tren de la Igualtat”, que va consistir en el vinilat de dos trens amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància d’assolir l’equitat de gènere. Els trens, que van circular durant l’any 2022 a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, mostraven les principals iniciatives que havia dut a terme Ferrocarrils en matèria d’igualtat.

En el marc del conveni, els últims anys també s’han organitzat tallers d’apoderament i competències a treballadores d’FGC, s’han realitzat accions de sensibilització del col·lectiu de lideratge d’FGC i s’ha promogut la Plataforma de Base de Dades de Conselleres i Directives, creada per l’ODEE per fomentar el talent femení i incrementar les seves oportunitats, contribuint a aconseguir una realitat més paritària. L’any 2020, Ferrocarrils va comptar amb la col·laboració de l’ODEE en l’organització de la primera jornada Anna Aresté que va reunir més de cinquanta dones en posicions de lideratge i responsabilitat a la companyia.

Font: Cambra de Comerç de Barcelona – ODEE, 10 de juliol de 2024

Cinc dones de FGC acreditades com a Conselleres i Directives de la Plataforma d’ODEE

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font i la directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE), Anna Mercadé, han lliurat els certificats que acrediten cinc dones de Ferrocarrils en competències directives i conselleres. Aquesta acreditació s’ha pogut dur a terme gràcies al conveni signat entre FGC i l’ODEE de la Cambra de Comerç de Barcelona, que desenvolupa diverses accions amb l’objectiu de promoure polítiques d’igualtat de gènere al món de l’empresa.

Així, FGC i l’ODEE continuen amb el compromís de sumar esforços per promoure la col·laboració en l’execució de programes transversals de polítiques d’igualtat de gènere i visibilitzar el talent femení per augmentar la presència de dones als llocs de presa de decisió, promovent la Plataforma de Base de Dades de Conselleres i Directives.

La plataforma defineix el ‘Mapa Competencial’ idoni que hauria de tenir una dona per ser consellera o directiva, en base a un estudi elaborat a partir d’entrevistes als principals directius del país.

Imagen

El grup de dones de FGC que han estat acreditades en competències directives i conselleres per l’ODEE són: Laura Eduardo Aubeso, Marta Espinós Arizti, Marina López Miralles, Guillermina Vinyoles Calvet i Núria Codina García

Font: FGC i ODEE, 9-04-2021

Primeres dones de FGC acreditades com a Conselleres i Directives de la Plataforma d’ODEE

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, i la directora de l’Observatori Dona, Empresa, Economia (ODEE), Anna Mercadé, han lliurat els certificats que acrediten sis dones de Ferrocarrils en competències directives i conselleres. Aquesta acreditació s’ha pogut dur a terme gràcies al conveni signat entre FGC i l’ODEE de la Cambra de Comerç de Barcelona, que desenvolupa diverses accions incloses en l’objectiu operatiu del Pla d’Igualtat que preveu reduir la segregació vertical. Així, FGC i l’ODEE continuen amb el compromís de sumar esforços per promoure la col·laboració en l’execució de programes transversals de polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit de l’empresa.

El president d’FGC ha manifestat la voluntat empresarial de continuar aquesta col·laboració amb l’ODEE en els propers anys, per tal d’assolir els importants reptes que en aquesta qüestió planteja l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 5, d’Igualtat de gènere.

A la fotografia, el grup de dones que han estat acreditades en competències directives per l’ODEE: d’esquerra a dreta, Rocío Martín Correa, Margarita Miralles Brugués, Teresa Launes del Campo, Alícia Coca Cantos i Laura Vives Clavero; al centre, la directora de l’ODDE, Anna Mercadé, i el president d’FGC, Ricard Font. Adrina Bachiller Saña no va poder assistir a aquest acte per estar representant FGC en una de les dues reunió anuals del grup internacional d’operadors ferroviaris ISBeRG a Londres. 

Font: FGC, 15-11-2019

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra i Ferrocarrils de la Generalitat signen un acord per promoure polítiques d’igualtat

L’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han signat un conveni amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració entre les dues institucions que fomenti polítiques d’igualtat i paritat.

L’acord l’han signat aquest matí a la seu de la Cambra el president de FGC, Enric Ticó, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, acompanyats pel director general de FGC, Pere Calvet, el director de la Cambra, Xavier Carbonell, la presidenta de l’ODEE, Núria Lao i la directora de l’ODEE, Anna Mercadé.

Amb aquest conveni, ambdues institucions es comprometen  a sumar esforços en l’actuació que du a terme FGC i en especial a la Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes, que d’acord amb el Pla d’Igualtat de l’empresa, actualment en revisió, promogui:

 

-Col.laborar en l’execució de programes transversals de polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit de l’empresa.

-Col.laborar en l’elaboració, l’execució, el seguiment i l’avaluació dels plans de desenvolupament i millora de les dones treballadores.

-Impulsar estudis i estadístiques, en diferents àmbits laborals, i emetre informes sobre la igualtat de dones i homes.

-Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere en totes les fases, àrees i nivells d’intervenció de llur àmbit funcional.

-Garantir la formació del personal dels departaments en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

-Exercir qualsevol altra funció necessària per implantar la perspectiva de gènere.

 

Així mateix, les activitats de l’ODEE persegueixen el:

-Foment de la xarxa d’empresàries, amb l’objectiu de promoure la presència i la visibilitat de la dona en l’entorn econòmic, per tal que es pugui desenvolupar personalment, professional i empresarialment.

-Realització de jornades i trobades empresarials.

-Elaboració d’estudis sobre la situació de la dona en el món comercial i empresarial.

-Continuar donant impuls a la Plataforma de la Base de Dades de Conselleres i Directives per visibilitzar les capacitats de les dones i incrementar les seves oportunitats.

-Dur a terme accions informatives i de formació.

 

Sobre l’ODEE
La Cambra de Comerç de Barcelona va crear l’any 2008 l’Observatori Dona, Empresa i Economia com a instrument de reflexió, estudi i actuació, amb l’objectiu de posar en valor la dona professional, emprenedora i empresària en el món econòmic actual i corregir així els desequilibris de gènere. La investigació d’aquests darrers anys converteix l’Observatori en un ens pioner en la identificació d’indicadors bàsics de recerca per investigar la situació de la dona en el món empresarial.
 
Sobre FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té, entre les seves funcions empresarials, dissenyar i implementar les polítiques de personal que permetin aconseguir un equip humà adequat, professionalitzat, motivat i compromès amb els objectius de l’empresa, i impulsar el desenvolupament de les persones a través de la formació i la participació. Entre les seves prioritats hi ha el foment de la igualtat efectiva de dones i homes en el treball, promoure el desenvolupament professional de les dones en condicions d’igualtat amb els homes, així com incrementar la seva presencia en posicions directives i òrgans de decisió.

Font, ODEE 06-07-2018

 

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest