Totes les entrades de donaempresa

Jornada del Quinzè Aniversari de l’ODEE

Fa 15 anys va néixer l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la voluntat de promoure l’aprofitament del talent femení i treballar per aconseguir l’equilibri de gènere.

En l’acte de celebració del quinzè aniversari 2008-2023, vàrem repassar l’impacte que ha tingut l’ODEE en la promoció de la igualtat de gènere i posàrem en valor tot allò aconseguit durant tots aquests anys.

Començarem l’acte amb la benvinguda de la representació institucional: Martina Font i Olivé, vicepresidenta 2a de la Cambra de Comerç de Barcelona; Anna Mercadé i Ferrando, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona; Gina Tost i Faus, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i Mª Eugenia Gay i Rosell, segona tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.

Acte seguit, obrirem la 1a taula rodona sobre la presència de les dones en els òrgans de decisió de Catalunya i homenatge a la Nobel d’Economia, Claudia Goldin, amb la participació de: Ester Oliveras i Sobrevias, professora de la UPF i presidenta de la Comissió d’Economia de la Igualtat al Col.legi d’Economistes; Carme Poveda i Martinez, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona  i el moderador Victor Costa i Orpinell, economista i periodista .

Vam continuar amb la 2a taula rodona sobre l’Escola d’Igualtat de l’ODEE amb: Mar Gaya i Quiñonero, directora d’Igualando i membre de l’equip directiu de l’Escola d’Igualtat; Marta Macias i Quesada, sòcia fundadora i directora de Coop4eQuality Projectes d’Innovació Social i membre de l’equip directiu de l’Escola d’Igualtat; Maribel Cárdenas i Jiménez, directora de Polítiques d’Igualtat a La CIBA de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  i Esther Sanchez i Torres, professora de l’Escola d’Igualtat i directora de RRHH BDR Thermea Iberia.


Seguidament la 3a taula rodona sobre el Consell de Conselleres de l’ODEE 2020-2023 amb: Roser Xalabarder i Sagalés, expresidenta de l’ODEE i administradora de Nubur XXI; Elena Foguet i Plaza, directora de negoci de Value Retail Management Spain SLU i Mercè Conesa i Pagès, CEO de Barcelona Global.

Per sorpresa, merescut homenatge a Anna Mercadé i Ferrando per la lluita i defensa dels drets de les dones en l’entorn econòmic i empresarial.

També es projectaren dos vídeos del que ha significat l’ODEE tot aquest temps: el primer vídeo fou un resum dels quinze anys de l’ODEE, des dels seus inicis fins els nostres dies, i el segon, fou sobre la composició i filosofia del Consell de Conselleres. Els podeu visualitzar al final d’aquest article on trobareu els enllaços.

I finalment, la cloenda de l’acte que va anar a càrrec de: Montserrat Pineda i Lorenzo, secretària de Feminismes i Raquel Albiol i Gilabert, diputada adjunta a l’Àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona.

Tot presentat i conduit per Consol Vancells i Casanovas, consultora en comunicació de marques.

Vàrem brindar per aquests 15 anys de feina i esperem brindar els propers 15 anys més, perquè les dones aconsegueixin arribar a càrrecs de decisió en tots els estaments de la societat i la consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones.

Més informació:


Font: 12/11/2023

Les dones ocupen ja el 50% dels alts càrrecs, eventuals i llocs directius de la Generalitat, enfront del 40% del 2020

És el que es despren de l’estudi presentat per l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre la presència de dones en alts càrrecs, eventuals i llocs directius a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Però no obstant això, s’observa un sostre de vidre que impedeix a les treballadores públiques amb diferents nivells de responsabilitat accedir als alts càrrecs i posicions directives.

Les dones són ja la meitat dels alts càrrecs de la Generalitat i llocs directius del seu sector públic, segons l’estudi La presència de dones en alts càrrecs, eventuals i llocs directius a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic 2023, elaborat per l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, que avui a la tarda celebra el seu 15è aniversari en un acte a la Llotja de Mar. De fet, els resultats obtinguts en l’estudi permeten comparar-los amb els assolits l’any 2020 quan es va publicar per primera vegada l’informe.

Les conclusions de l’estudi afirmen que, per primer cop, a bona part del sector públic de la Generalitat es compleix l’article 18.2 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estipula que les administracions públiques han de fomentar i vetllar per aconseguir una representació equilibrada de dones i homes als òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats.

Presència femenina als òrgans de govern de les entitats adscrites a la Generalitat:

L’estudi té dues parts. A la primera, s’analitza la presència de les dones als òrgans de govern de les 216 entitats on la Generalitat de Catalunya té participació majoritària o paritària, uns càrrecs que no impliquen remuneració per aquesta funció (són membres de patronats, consells, juntes i fundacions), però sí tenen capacitat d’influència i decisió sobre qüestions d’àmbit públic rellevants en els àmbits de les infraestructures, l’educació, la sanitat, la cultura, l’economia, etc.

Dels 2.244 llocs que existeixen en els òrgans de govern d’aquestes 216 entitats, el 39% són ocupats per dones, percentatge que no arriba a la paritat, però que supera el 30% de l’any 2020. El motiu principal de l’increment de la participació femenina respecte al de fa tres anys és que la reducció total del nombre de places que s’ha produït en aquest període (de 2.925 el 2020 a 2.244 el 2023) ha afectat especialment als homes. De fet, s’ha produït una reducció neta d’homes (de 2.054 a 1.367), mentre el nombre de dones ha augmentat lleugerament (de 871 a 877).

Dels 14 departaments de la Generalitat, n’hi ha 8 (Igualtat i Feminismes; Acció Exterior i Unió Europea; Educació; Justícia, Drets i Memòria; Drets Socials i Cultura; Salut; i Presidència) on les entitats adscrites assoleixen la paritat (s’apropen o la superen) en els seus òrgans de govern. Mentre que en altres 6 departaments (Interior; Economia i Hisenda; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Recerca i Universitats; Empresa i Treball; i Territori) la participació femenina és baixa o en algun cas frega el mínim establert per la llei (26%-36%).

Presència femenina als alts càrrecs, eventuals i llocs directius a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic:

A la segona part de l’estudi s’analitza la presència femenina en els alts càrrecs i eventuals dels 14 departaments de la Generalitat de Catalunya i en els llocs directius de 163 entitats del seu sector públic (societats mercantils, fundacions, consorcis…), entre les quals s’hi troben, per exemple, ACCIÓ, Agència Tributària de Catalunya, Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Idescat, Agència Catalana de l’Aigua, Servei d’Ocupació de Catalunya o el Teatre Nacional de Catalunya.

Pel que fa al Govern de la Generalitat, el 55% dels 365 alts càrrecs i eventuals són dones, un percentatge superior al 48% de 2020. En canvi, a les entitats del sector públic que depenen del Govern, les dones representen el 41% en els 246 càrrecs directius (president/a, director/a i gerent), i superen amb escreix el 24% quantificat l’any 2020.

En total, les dones representen gairebé el 50% dels alts càrrecs i llocs directius en la Generalitat i el seu sector públic, un percentatge superior al 40% de fa tres anys i també força més elevat al 23% que representen en els llocs directius al sector privat.

La definició de taules de remuneració ha contribuït a fer gairebé inexistent la bretxa salarial.

La bretxa salarial està per sota del 5%, una xifra que és acceptable segons la nova Directiva de transparència. La inexistència de bretxa s’explica perquè les taules de remuneració són idèntiques per sexe i perquè en les noves incorporacions la bretxa pràcticament ha desaparegut. No obstant això, la bretxa del Govern de la Generalitat és sensiblement superior a la que s’assoleix amb les entitats del sector públic on gairebé és nul·la.

El sostre de vidre al sector públic és una realitat.

Tot i l’avenç en la participació femenina en els nivells de més responsabilitat, encara hi continua havent sostre de vidre a la Generalitat: les dones són el 74% de l’ocupació amb títol universitari (nivells A1 i A2), però només estan representades en un 55% entre els alts càrrecs i eventuals de la Generalitat.

Finalment, les dones són també les que pateixen més precarietat en els llocs de base al sector públic, atès que representen el 71% en el col·lectiu d’interins i personal laboral temporal, un percentatge superior al 65% en els col·lectius de funcionaris i personal laboral indefinit.

L’ODEE advoca per seguir treballant en la igualtat al sector públic, tot i els avenços assolits.

Més informació

Jornada dels 15 anys de l’ODEE

El proper 2 de novembre es celebra els 15 anys de lluita per la igualtat de gènere

Aquests darrers quinze anys han estat apassionants! Des de la nostra creació, el 2008, l’Observatori Dona Empresa i Economia (ODEE) no ha parat de treballar per fer realitat la seva missió: impulsar la igualtat de gènere dins del món empresarial i les organitzacions.


Des que vam néixer, vam posar les xifres damunt la taula. Vam ser pioneres en la creació d’indicadors que quantifiquessin l’impacte de la desigualtat de gènere. Aquestes xifres han estat la base de l’anàlisi que ha guiat la nostra acció.


Per transformar la realitat, hem construït eines que empoderen i visibilitzen les dones: el Consell de Conselleres, la Plataforma de Conselleres i Directives, les Jornades Anuals, els Premis Dona TIC, entre altres iniciatives. Per fer-les realitat, hem col·laborat amb administracions i altres organitzacions, forjant aliances en aquesta lluita.

Per tal de produir canvis que durin i s’estenguin hem actuat al més alt nivell. Des del Palau de la Generalitat fins a Brussel·les i les Nacions Unides, hem fet sentir la nostra veu, reclamant la necessitat de nous marcs normatius que promoguin la igualtat.


Els darrers anys, hem vist com algunes de les nostres propostes es convertien en realitat: plans d’igualtat obligatoris, registres retributius, protocols contra l’assetjament sexual…

Però malgrat aquests avenços, encara queda molta feina per fer. Hem d’augmentar la representació de les dones en tots els àmbits i eliminar les desigualtats que persisteixen. I, el més important, i potser el més difícil:canviar les creences i el banc central del sistema patriarcal, «el nostre cervell».

El 2 de novembre a les 17.30 h, celebrem un acte al de Casa Llotja de Mar per posar en valor la feina feta per l’ODEE de la Cambra. Ens agradaria que ens hi acompanyessis, per construir juntes el futur que ens mereixem.

Gràcies per formar part d’aquest viatge cap a una societat més igualitària. Juntes, arribarem més lluny.

Font: Odee 3/10/ 2023

Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet inaugura la 2a edició del Curs de Plans d’Igualtat a l’empresa

Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet: «La formació sobre plans d’igualtat ens ajudarà de manera definitiva a millorar la productivitat de les nostres empreses, treballar en valors molt més col·laboratius i a millorar la nostra economia» #EscolaIgualtatODEE

Escolta-la!

Font: ODEE 19-09-2023

Comunicat del Consell de Conselleres de l’ODEE, arran dels comportaments del president de la Real Federación Española de Fútbol

Canviem les estructures masculines de les empreses

No es tracta de fer encaixar a les dones a les estructures masculines de les empreses, sinó de canviar-les!

Mar Gaya Quiñonero, experta en biaixos de gènere i professora de l’Escola d’Igualtat de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, va oferir al Consorci de la Zona Franca, una formació on va proporcionar algunes de les claus per transformar els entorns laborals i professionals per convertir-los en espais més igualitaris i lliures.

Escolta-la en aquesta píndola formativa de #EscolaIgualtatODEE

Com podem prevenir l’assetjament sexual a l’empresa?

L’assetjament sexual a l’empresa és una realitat. Encara que costi d’acceptar, es pot produir.Com podem prevenir-lo? Com hem d’actuar si passa alguna cosa?

En aquesta píndola formativa, els experts Lorena Garrido i Sergio Mora van donar les claus #EscolaIgualtatODEE

Font: ODEE 05-07-2023

Qualsevol pot ser víctima d’assetjament

En aquesta píndola formativa en Sergio Mora, co-director de BAMA Psicologia i professor de l’Escola d’Igualtat de l’ODEE ens dona algunes claus per comprendre millor l’assetjament sexual a l’entorn laboral.

Font: ODEE 30-06-2023

Per què cal una formació sobre l’assetjamanet sexual i per raó de sexe?

Ens ho explica la Lorena Garrido, experta en prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere a l’empresa i professora de l’Escola d’Igualtat.

Font: ODEE 16-06-2023

V Fòrum Hipàtia: Les ciutats que volem les dones

El 20 d’abril, a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, s’ha presentat la cinquena edició del Fòrum Hipàtia sota el títol: “Les ciutats que volem les dones”. Un acte que ha comptant amb representació política de cinc dones alcaldables, que ho són actualment o ho han sigut en el passat.

Aquestes cinc alcaldables: Meritxell Budó de Junts, Agnès Ferré de PdCat, Mireia Ingla de ERC, Aïda Llauradó d’En Comú Podem i Núria Parlón del PSC, sola el lema del fórum: volem fets i no paraules han respòs sobre les accions en clau de gènere.

Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i presidenta de l’Associació 50a50, feu la cloenda de l’acte on destacà que plataformes com l’Associació 50a50 són imprescindibles en aquesta societat patriarcal i cal que les dones vagin juntes per tirar endavant les lleis: «juntes arribarem més lluny». Per part de l’ODEE, també es comptà amb l’assistència de la seva presidenta, Roser Xalabarder.

Font: Odee, 28 d’abril de 2023

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest