Valors i objectius

Promoure que les dones empresàries participin activament en la Cambra de Barcelona.

 

Els nostres valors

 • Igualtat, equitat, compromís i corresponsabilitat, inclusió, ètica,
 • Innovació, recerca i competitivitat.

Els nostres objectius

 • Amb uns indicadors fiables i una metodologia d’estudi innovadora, fem un seguiment clar en el temps sobre la situació de la dona com a professional i empresària, mitjançant estudis continuats i contrastats.
 • Informem a la societat i promovem accions que fomentin un debat públic i aportin iniciatives i solucions, per tal de que s’adoptin les mesures oportunes que facilitin la incorporació i la promoció de la dona al mercat laboral, en igualtat de condicions que els homes.
 • Crear una Plataforma de Xarxes de dones empresàries i professionals a través del Club Cambra.
 • Promoure que les dones empresàries participin activament en la Cambra de Barcelona.

La nostra forma de treballar

 • Investigar la situació de la dona com a professional en l’empresa i en les organitzacions i la seva trajectòria en la carrera professional. Analitzar si les dones que ja formen part plenament del mercat laboral, ho fan en igualtat d’oportunitats, sent també líders i capdavanteres visibles d’aquest creixement econòmic i social.
 • Crear i establir uns indicadors clars, tal i com ho hem fet fins ara, que promoguin un estudi continuat i contrastat que ens ajudin a fer un seguiment en el temps de la situació de la dona, com a professional i empresària.
 • Incorporar aquests indicadors en els estudis econòmics de la Cambra aplicant sistemàticament una metodologia d’estudi innovadora.
 • Difondre els estudis i les investigacions en diferents fòrums per tal de que puguin ser útils al debat públic. Informar a la societat de la situació de la Dona en el món de l’empresa i del seu desenvolupament, a través de la pàgina WEB i altres mitjans de comunicació.
 • Promoure accions que condueixin a un debat públic innovador que aporti noves iniciatives i propostes de millora de la situació.
 • Fer un seguiment de l’evolució “del mapa de les dones” com a altes directives i del nombre de les participants en els Consells d’ Administració d’empreses.
 • Conèixer el nombre de dones empresàries a Catalunya i els sectors on actuen. Fer un seguiment de la creació d’empreses per part de les dones i els sectors on s’estableixen. Conèixer la situació de les dones co-empresaries.
 • Reflexionar sobre els valors necessaris per fer un canvi profund en els processos, en les regles, en els models de vida i, en definitiva, en la societat per afrontar els nous reptes del segle XXI.
 • Fomentar i facilitar el treball en xarxa i col·laboratiu compartint valors i coneixements que reverteixi en el desenvolupament de les empreses en el nou paradigma econòmic i social.
 • Oferir instruments a les empreses per accedir a dones que tinguin les competències necessàries per formar part dels consells d’administració aportant els seus valors i la seva visió. Així mateix, oferir instruments a dones amb valors competencials que vulguin formar part dels Consells d’Administració. Tot plegat per caminar, tal com diu la directiva europea, cap a l’equilibri en la presa de decisions.

Tot això ens portarà a una millora i a un ple rendiment del talent i del capital humà mitjançant la plena i igualitària participació de la Dona – el seu talent i valors- en el món econòmic i empresarial .

L’Observatori és un referent clau en informació de gènere dins  el món econòmic un dels seus objectius és generar estudis d’opinió.

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest