Visió

La nostra visió parteix de la valoració i la importància que donem a la dona com a ésser fonamental en el món professional, empresarial i dels negocis

El canvi social més espectacular que hem viscut en el darrer segle en la nostra societat ha estat la plena participació de la dona en la vida econòmica, social, política i cultural com a un ésser  individual dotat de personalitat i  per fi, de tots els drets humans. Aquest avenç, important no només per la dona sinó per tota la societat, ja no te marxa enrera.

En els darrers 60 anys i sobretot a partir  de la segona guerra mundial, la dona decideix participar en el món laboral, conquerir la independència econòmica i, fins i tot, pensa en una realització professional.
Avui,  les dones representen la majoria a la Universitat i també són la majoria de titulades superiors. Treballen en tots els oficis i ocupacions i han participat en la gran transformació que s’ha experimentat en tota la Unió Europea. Elles també són les  responsables del gran progrés econòmic i social que ens han portat a l’estat de Benestar que vivim i gaudim.

En els nostres dies ja no entenem una societat on no es garanteixin els drets democràtics i humans de tots els ciutadans i ciutadanes. Tampoc es concep una societat on la dona, que significa el 51%  de la població, no participi activament en l’economia, la política, la cultura i la filosofia de la societat, és a dir, que no formi part important i referencial. Ja no estem parlant de la dona com a mera mà d’obra, com a participació passiva, auxiliar, depenent, sinó com a creadora de riquesa, de filosofia, de vida i de creativitat .

Avui sabem que la dona com ésser creatiu, intel•ligent, artístic, espiritual i dotat d’unes habilitats i capacitats especials i úniques és necessària per la pròpia societat, pel seu futur, per al seu progrés econòmic i social. És quelcom imprescindible per l’avenç de la nostra societat, i, sobretot, si volem seguir protegint el tant apreciat i únic al món, Estat del Benestar.

Tal i com la Unió Europea ve repetint insistentment, l’Estat del Benestar perilla sense la participació plena de la dona.

La nostra visió es la d’una societat on tothom pugui desenvolupar al màxim tot el seu potencial com a persona, com a éssers espirituals, intel•ligent, social i creadors de vida.

Resumint la nostra visió parteix de la valoració i la importància que donem a  la dona com a ésser fonamental en el món professional, empresarial i dels negocis. Per tant creiem que es molt important donar informació clara, fiable i contrastada sobre la situació de la Dona en el món de l’empresa

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest